O NAS

Realizacja celów klimatycznych stawianych w krajach Unii Europejskiej wymaga drastycznego zmniejszenia ilości produkowanych gazów cieplarnianych.

Wymagania te stanowią nowe wyzwania stawiane przed przemysłem poligraficznym. Prawa do emisji powodują drastyczny wzrost cen energii elektrycznej. Zmiany klimatyczne pociągają także ograniczenia w zakresie zużycia wody, której ceny rosną.

Średnie ilości mediów i odczynników potrzebnych do wywoływania płyt przedstawia poniższa infografika.

Ważnym składnikiem ceny obróbki płyt CtP, jest także utylizacja odpadu wywoływacza. Należy zaznaczyć, że po wprowadzeniu w Polsce ścisłego ewidencjonowania odpadów w ramach rządowego rejestru BDO – nastąpił gwałtowny wzrost cen tych usług.

Reasumując

Wprowadzenie płyty bezprocesowej KODAK SONORA X jest ekologicznie i ekonomicznie korzystne.

 

loading...