O NAS

W dniu 15 lutego 2021 roku ukazał się komunikat Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Farb Drukarskich – EuPIA – szczegółowo analizujący podwyżki cen komponentów i usług wpływających bezpośrednio na cenę końcową farb drukarskich, lakierów i pigmentów.

Poniżej przedstawiamy tłumaczenie komunikatu prasowego, który ukazał się na stronach stowarzyszenia:

 


Producenci farb drukarskich znaleźli się pod dużą presją ekonomiczną  związaną ze wzrostem cen półproduktów i usług

 

Wiele złożonych problemów dotyka całej naszej branży, powodując trudności u producentów farb drukarskich w całej Europie. Zwiększony koszt surowców pigmentowych, zacieśnienie łańcuchów dostaw wyrobów petrochemicznych na wcześniejszych etapach produkcji, wzrost kosztów pochodnych olejów roślinnych i drastyczny wzrost kosztów transportu – ze względu na ograniczoną dostępność pojemników – to tylko najważniejsze z niezliczonych czynników destabilizujących.

Na początku 2021 roku Europejskie Stowarzyszenie Producentów Farb (EuPIA) odnotowało, że producenci już dostrzegają nagromadzenie czynników, głównie wywołanych kryzysem COVID-19, które mają znaczący wpływ na cały łańcuch dostaw surowców. Chociaż członkowie EuPIA nadal wytrwale pracują nad ograniczeniem ryzyka wzrostu cen dla klientów do minimum, to jednak podkreślają, że istnieje presja ekonomiczna, która wpływa na rynek farb drukarskich i uwidacznia się w postaci poniższych czynników.

Pigmenty

Na początku pierwszego kwartału 2021 roku koszty surowców pigmentowych na całym świecie (w tym cena bieli tytanowej [TiO2] poszybowały w górę. Kluczowe czynniki powodujące wzrosty cen to: wysoki popyt we wszystkich branżach, większe zapotrzebowanie na dostawy lokalne w krajach produkujących, ogólny brak równowagi między podażą a popytem oraz wyższe ceny składników pigmentów. Chociaż ostateczne koszty różnią się znacznie w zależności od regionu, to jednak wszędzie ponadprzeciętny wzrost ceny za tonę został dodatkowo spotęgowany ze względu na znacznie wyższe koszty transportu.

Na początku roku podaż TiO2 skurczyła się, zachowując jedynie ograniczone możliwości dostaw w ilościach wykraczających poza zwykłe dostawy. Doprowadziło to do znacznego wydłużenia czasu realizacji dostaw i dalszej niestabilności prognoz.

W przypadku pigmentów kolorowych wzrost kosztów surowców petrochemicznych, a także zwiększone koszty logistyki spowodowały wzrost cen pigmentu gotowego.

Produkty petrochemiczne

Oprócz pigmentów wyższe koszty odnotowano w przypadku surowców petrochemicznych (na przykład żywic UV, żywic poliuretanowych, rozpuszczalników i żywic akrylowych). W II kwartale 2020 roku wzrosły koszty w większości segmentów petrochemicznych. W zależności od lokalizacji dało się zaobserwować niedobory żywic epoksydowych, duże zapotrzebowanie na glikole polipropylenowe wykorzystywane do produkcji pianek elastycznych oraz wzrosty cen kwasów akrylowych. Ponadto ze względu na obecne ograniczenia transportowe producenci wciąż muszą się zmagać z dłuższymi terminami dostaw i stałym wzrostem kosztów transportu kontenerowego. Ta zmienność pociągnęła za sobą dodatkową złożoność planowania logistycznego i trudności w sporządzaniu dokładnych prognoz długoterminowych.

Oleje roślinne i pochodne olejów roślinnych – żywice alkidowe i estry

Od czwartego kwartału 2020 roku i w roku 2021 widoczny jest zdumiewający wzrost cen olejów roślinnych do najwyższych wartości od sześciu lat z powodu zbiegu kilku istotnych wydarzeń. Produkcja oleju palmowego jest najniższa od trzech lat, podczas gdy światowe zapasy oleju palmowego są na niskim poziomie; natomiast ze względu na niekorzystne warunki pogodowe w Stanach Zjednoczonych i szkody spowodowane przez suszę w Ameryce Łacińskiej zapasy kompleksu oleju sojowego przeszły ze stanu nadwyżki do stanu deficytu, co przyczyniło się zarówno do zmniejszenia produkcji, jak i dostaw, a oprócz tego import i konsumpcja w Chinach wzrosły gwałtowniej niż oczekiwano. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do wzrostu kosztu olejów roślinnych i ich pochodnych, między innymi żywic alkidowych i estrów, które stanowią podstawę farb w paście stosowanych zarówno w druku opakowań, jak i w druku publikacji.

Fracht morski

Podstawowy problem, który ogólnie wpływa na większość światowego handlu, to ogromne zakłócenia w światowym handlu morskim. Katalizatorem tego zakłócenia jest pandemia COVID-19, która zaburzyła równowagę popytu w handlu międzynarodowym. Transport kontenerowy (zazwyczaj z punktu do punktu i z powrotem charakteryzujący się pewną dozą regularności) stał się chaotyczny. W rezultacie kontenery były wysyłane do portów na całym świecie, gdzie utknęły; wiele kontenerów znajduje się teraz w niewłaściwych częściach świata lub w odległych portach. Brak równowagi między popytem ze strony klientów a niedoborem podaży usług transportowych doprowadziły do poważnego globalnego niedoboru możliwości przewozowych.

Z perspektywy czasu ceny przewozu kontenerów między Chinami a Europą od IV kwartału 2020 roku wzrosły o ponad 400%.

Podsumowanie

Surowce i fracht składają się na większość całkowitego kosztu produkcji farb drukarskich. Dlatego w sposób nieunikniony wyższe koszty materiałów oraz ograniczona dostępność znacząco przełoży się na wydajność i odporność przedsiębiorstw produkujących. Rosnące wykładniczo koszty transportu dodatkowo przyczynią się do pogorszenia obecnej sytuacji. Podobnie jak w przypadku wcześniej występujących zakłóceń w dostawach, członkowie EuPIA starają się złagodzić wyższe koszty poprzez zastosowanie wewnętrznych środków optymalizacji procesów, alternatywne źródła zaopatrzenia i zwiększanie wydajności.

 

Dr Martin Kanert

Kierownik Wykonawczy

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Farb (EuPIA)

Bruksela, 15.02.2021

 

Oryginalny artykuł znajdziecie Państwo pod wskazanym linkiem