Kodak Sonora News wywoływane są na maszynach drukarskich, dzięki czemu wyeliminowano całkowicie obróbkę chemiczną płyty.
Wyobraź sobie, co ominiesz: koszty zakupu i utrzymywania wywoływarki, prowadzenia linii zasilania elektrycznego i podłączenia do instalacji wodnej, koszty odczynników (zakupu, przechowywania, przygotowania i utylizacji odpadu poprodukcyjnego).
Płyty Kodak Sonora News nie wymagają nawet płukania, czyszczenia ani gumowania. Wystarczy je naświetlić, zainstalować na maszynie drukarskiej i przystąpić do drukowania.

Zwiększenie stabilności produkcji
Stosując płytę bezprocesową Kodak Sonora News eliminujemy jeden z bardziej uciążliwych elementów procesu przygotowania płyty do produkcji - wywoływanie chemiczne. Tym samym eliminujemy wszystkie problemy wynikające z niestabilności procesu wywoływania płyt (między innymi: określoną żywotność wywoływacza, problemy ze stabilizacją temperatury procesu chemicznego wywoływania płyty, mycia i czyszczenia zabrudzeń wywoływarki, itp.).
Reasumując, wyeliminowanie procesu wywoływania płyty gwarantuje bardziej stabilną produkcję form drukowych.

Eliminacja uciążliwości w naświetlaniu płyt offsetowych
Całkowita eliminacja procesu chemicznego wywoływania płyt umożliwia ustawienie naświetlarki w dowolnym miejscu drukarni - nawet w pomieszczeniach biurowych.
Eliminacja zużycia wody, uciążliwych zapachów chemikaliów i niebezpiecznych odpadów poprodukcyjnych czynni proces przygotowania form drukowych bardziej przyjaznym zarówno dla środowiska jak i pracowników firmy.
Płyta bezprocesowa Kodak Sonora News eliminuje zagrożenia BHP związane z wywoływaniem chemicznym płyt - takie jak możliwość zatrucia, poparzenia chemikaliami, itp.

Zastosowanie
Druk gazetowy. Nakładowość płyty - do 200 000 odbitek.

Pliki do pobrania: