SunPak FSP to seria farb procesowych do arkuszowego druku offsetowego o niskiej migracji na potrzeby zadruku opakowań wrażliwych (artykuły spożywcze i tytoniowe).

Własności produktu
? Umożliwiają wytwarzanie opakowań żywności mających doskonałe własności organoleptyczne (niski poziom za­pachu*, plamienia*, heksanalu*) oraz bezpieczny poziom migracji zdecydowanie poniżej światowego limitu migra­cji wynoszącego 60 mg na 1 kg żywności (60 ppm).
? Są na bazie ?trójglicerydów? ocenianych jako nietoksyczne dla ciała człowieka. Ponieważ nie ma żadnych ogra­niczeń ich dziennego spożycia Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności nie wyznacza w tym przypadku limitu migracji specyficznej. Ponadto oleje te są dozwolonym dodatkiem do żywności i znajdują się w wykazie Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) (21CFR175.300).
? umożliwiają wytwarzanie opakowań żywności spełniających odpowiednie wymogi, np. rozporządzenia ramowego (WE) 1935/2004 i rozporządzenia w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (WE) 2023/2006 (rozporządzenia GMP) oraz dotyczących ich przepi­sów wykonawczych.
? seria farbowa w całości oparta na olejach roślinnych. Nie zawierają olejów mineralnych.
? stosowanie jakichkolwiek dodatków do farby jest zabronione.

Zastosowania
SunPak FSP jest przeznaczone do stosowania głównie na niskowonnych materiałach opakowaniowych (składanych kartonach, opakowaniach jednostkowych, itd.) na potrzeby branży spożywczej, kosmetycznej, farmaceutycznej czy tytoniowej.

Podłoża
? karton powlekany jedno- lub obustronnie
? papier powlekany jedno- lub obustronnie

Pliki do pobrania:

Brak zawartości.