ABC-ALLIED FOUNTAIN DRYER

FOUNTAIN DRYER jest to bardzo wydajna suszka kobaltowa (0% VAC). Powoduje szybkie schnięcie powierzchniowe i częściowo w masie.
Ponieważ suszka tworzy elastyczną i silną błonkę warstwy farby dlatego jest jak najbardziej odpowiednia przy druków podlegających częstemu zginaniu.
Preparat rozpoczyna reakcję natychmiast po wejściu z farbą w emulsję.

Zalety
- Doskonale nadaje się do trudnych prac z zastosowaniem kolorów
specjalnych
- Może być stosowana do farb metalicznych i fluorescencyjnych
- Kompatybilna w wszystkimi dostepnymi na rynku płynami
buforowymi
- Bardzo niskie dozowanie

Zastosowanie
Rekomendowane dozowanie od 0.5% do 1% do gotowego roztworu nawilżającego w maszynie. W razie potrzeby dozowanie może być zwiększone do 2%.