KODAK 281 MACHINE CLEANER

Roztwór do czyszczenia wywoływarki. Usuwa kamień i stare osady. Stosować w rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:3.

Zastosowanie: czyszczenie procesorów

Opakowanie: 10 l

Kod: 9256264