ODPADY Z PRZEMYSŁU POLIGRAFICZNEGO

Odbiór i zagospodarowanie odpadów odbywa się zgodnie z ustawą "O odpadach" z roku 2001 wraz z późniejszymi nowelizacjami. Odpady zbierane są przez drukarnie w atestowanych pojemnikach dostarczonych przez naszą firmę i odbierane transportem naszej spółki według wcześniej ustalonego preliminarza czasowego.
Obrót odpadami odbywa się na podstawie "Kart przekazania odpadów" zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Ochrony Środowiska. Odpady są cyklicznie rozliczane i fakturowane.

Poniżej znajduje się wykaz odpadów odbieranych przez UNITEK. Odpady odbierane oznaczane są przez sześciocyfrowy kod oraz opis substancji. Kod jest zgodny ze sposobem ewidencjonowania odpadu przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. W przypadku odpadów niebezpiecznych przy kodzie umieszczona jest gwiazdka (*).

Odpadami zajmujemy się od 1997 roku. Mamy duże doświadczenie - doskonale wiemy co z nimi dalej robić, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Gwarantujemy niezawodną obsługę, atrakcyjne ceny, solidne rozliczenia - dlatego warto z nami współpracować

Dostępne podkategorie:

Wykaz odpadów odbieranych