ZUŻYTE ROZTWORY TRAWIĄCE

Opłata za utylizację odpadu: 5,00 PLN za 1 litr

Cena powyższa zawiera koszt odbioru odpadu transportem UNITEK

Odpad niebezpieczny