ZDYSPERGOWANY OLEJ ZAWIERAJĄCY SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE

Opłata za utylizację odpadu: do uzgodnienia

Cena zawiera koszt odbioru odpadu transportem UNITEK

Odpad niebezpieczny