INNE NIE WYMIENIONE ODPADY

Opłata za utylizację odpadu: do uzgodnienia