OPAKOWANIA ZAWIERAJĄCE POZOSTAŁOŚCI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH LUB NIMI ZANIECZYSZCZONE

Opłata za utylizację odpadu: od 4,50 PLN do 7,50 PLN za 1 kg

Cena zawiera koszt odbioru odpadu transportem UNITEK

Odpad niebezpieczny