ZUŻYTE URZĄDZENIA ZAWIERAJĄCE NIEBEZPIECZNE ELEMENTY INNE NIŻ WYMIENIONE W 16 02 09 DO 16 02 12

Opłata za utylizację odpadu: do uzgodnienia

Cena zawiera koszt odbioru odpadu transportem UNITEK

Odpad niebezpieczny