PDF Drukuj

 

 

Rozwiązania wchodzące w skład pakietu Kodak Prinergy Connect Workflow zapewniają niezwykłą wydajność pracy zarówno drukarnii akcydensowej, dziełowej czy opakowaniowej jak i punktom usług poligraficznych.

Integracja oprogramowania Kodak ColorFlow

Oprogramowanie Kodak ColorFlow służy do unifikacji koloru pomiędzy różnymi urządzeniami drukującymi w oparciu o zintegrowaną kontrolę kolorystyczną w obrębie systemu Kodak Prinergy Workflow oraz pomiędzy poszczególnymi urządzeniami.

Funkcja oprogramowania Colour Relationship Management umożliwia automatyczną aktualizację parametrów, gdy czynniki produkcyjne wymuszają zmiany kolorystyczne, pozwalając na precyzyjne odwzorowanie koloru oraz efektywną obsługę przepływu prac.

Zarządzanie drukiem cyfrowym

W skład pakietu Prinergy Connect Workflow wchodzi moduł zarządzania drukiem cyfrowym Digital Press Management. Jest to scentralizowane rozwiązanie pozwalające efektywnie i wszechstronnie zarządzać zadaniami druku cyfrowego.

Należy podkreślić, że Prinergy Connect Workflow daje możliwość w ramach jednego systemu wprowadzania, kontrolę, przetwarzania oraz przygotowania plików do druku na maszynach offsetowych i cyfrowych.

Przyśpieszenie druku danych stałych i zmiennych

System Prinergy Connect Workflow, oferuje zarówno rozbudowane możliwości w zakresie wstępnej weryfikacji plików (preflight), zarządzania kolorem, zalewkowaniem, impozycją, rastrowaniem oraz zarządzaniem produkcją w oparciu o bazę danych.

Oprogramowanie to doskonale sprawdza się zarówno podczas druku stałego jak i z wykorzystaniem danych zmiannych.

Specyfikacja Kodak Prinergy Connect Workflow

Kompleksowe przetwarzanie natywnych plików PDF

Oprogramowanie wykorzystuje standardowe pliki PDF jako wewnętrzny format produkcyjny w całości cyklu produkcyjnego. Pliki pozostają edytowalne przy użyciu standardowych narzędzi PDF.

Zgodność z formatem JDF

Certyfikacja JDF dla rozwiązań wielu producentów zewnętrznych zapewnia właściwą wymianę informacji i danych, płynną intergację i możliwości komunikacyjne z systemami MIS oraz modułami modułami impozycji różnych dostawców. RBA oparte jest na JDF – reguły mogą wywoływać działania w oparciu o informacje zawarte w pliku JDF danego zadania.

PDF/X-1a oraz PDF/X-3

PDF/X-1a oraz PDF/X-3 na wejściu i wyjściu. Obsługa standardu PDF/X-1a jako wewnętrznego cyfrowego wzorca. Generuje pliki zgodne z PDF/X-1a podczas procesu normalizacji, które mogą być tworzone ręcznie lub automatycznie.

Baza danych Oracle

Śledzenie historii przetwarzania oraz statusu zadań. Rozwiązanie umożliwia automatyczne równoważenie obciążenia.

Zautomatyzowany preflight

Automatycznie sprawdza i koryguje pliki wejściowe. Raport wskazuje sprawdzane i korygowane elementy z zachowaniem hiperłączy do pliku PDF. Zgodność ze specyfikacją Ghent PDF Workgroup 2005 PDF/XPlus.

Zautomatyzowana impozycja

Automatyzuje tworzenie zadań oraz impozycji w oparciu o informacje zawarte w plikach JDF, pochodzących z systemów MIS lub innych opartych na formacie JDF systemów planowania produkcji, takich jak oprogramowanie Kodak UpFront. Tworzy impozycje, korzystając z opcji wyboru sygnatur dostępnych w ramach Prinergy.

Aliasy stron

W przypadku korzystania z oprogramowania Kodak Preps do impozycji, tworzone są ich aliasy – linki do oryginalnej strony – w zapisanym zadaniu. Gdy zmienia się oryginalna strona odpowiedni alias jest automatycznie aktualizowany.

Zintegrowany program do impozucji Kodak Preps

Wbudowany moduł impozycji umożliwia dostęp do szablonów z wewnątrz pakietu Prinergy Workflow.

Zintegrowana opcja Digital Print

Digital Direct: wykorzystując format JMF umożliwia dwukierunkową komunikację z maszynami cyfrowymi takimi jak kolorowe produkcyjne maszyny drukujące Kodak NexPress, systemy drukujące Kodak Versamark VL2000, cyfrowe urządzenia drukujące Xerox DocuColor, cyfrowe maszyny HP Indigo czy urządzenia Konika Minolta.

Digital Submit: interfejs typu przyciągnij i puść, umożliwiający zakładanie i inicjowanie zadań na druk cyfrowy. Akceptuje statyczne dokumenty PDF oraz pliki PostScript (jak również pliki wejściowe danych zmiannych w formatach PPML/VDX, PPML/GA, VPS).

Zalewkowanie

Automatyczne tworzenie zalewek w plikach PDF

Automatyczne dopasowanie i zarządzanie kolorem

Konwersja RGB na CMYK oraz zamiana kolorów specjalnych na procesowe. Obsługuje profile ICC klienta, zawiera bibliotekę barw Pantone.

Narzędzia do edycji PDF

Zintegrowana edycja PDF: edycja zadań poprzez eksport do programu Adobe Illustrator. Struktura oraz pozycja obiektów pozostaje zachowana. Specjalne plug-iny pozwalają na wysyłanie plików z powrotem do Prinergy Workflow.

PDF Compare oraz PDF Merge

Plug-iny programu Adobe Acrobat – porównywanie plików, eksponowanie dokonanych zmian, łączenie zmienionych elementów do poprawionej wersji dokumentu.

PDF PlateBuilder

Plug-in programu Adobe Acrobat – tworzenie dodatkowych form drukowych w oparciu o obiekty pliku PDF, łącznie z zastosowaniem farby białej, lakieru oraz efektów wypukłych.

Oprogramowanie DotShop Plug-in programu Adobe Acrobat do ustawienia i kontroli rastra w plikach PDF.
Rastrowanie Rastry AM, Kodak Staccato oraz Kodak Maxtone CX.
Archiwizacja Archiwizacja bazy danych w kontekście zadań.
Layered PDF Versioning (LPV)

Zarządza i automatyzuje procesy proofingu, zatwierdzenia oraz tworzenia form drukowych w przypadku złożonych zadań obejmujących wiele wersji. Zarządza plikami przychodzącymi w różnym formacie i automatyzuje przetwarzanie tworząc jednowarstwowe pliki PDF.

LPV Approvals: indywidualne zatwierdzanie elementów na stronie podzielonej na warstwy, z blokowaniem zatwierdzonych elementów w obrębie strony, tak, aby można było zmienić niezablokowane elementy zabezpieczając te, które zostały już zatwierdzone.

LPV Colour Extraction Override: pozwala na wydruk niektórych stron bez standardowej ekstrakcji kolorów, która jest stosowana do pozostałej części zlecenia.

Zaawansowana automatyka produkcji Automatycznie przypisuje strony do impozycji, łącznie z pozycją strony oraz ustawieniami geometrii strony.
Rules-Based Automation

Pozwala operatorom na konfigurowanie reguł lub warunków dla automatyzacji zadań wykonywanych przez workflow.

Logowanie do historii.

Zestawy reguł wstrzymanych.

Zestawy reguł pauzujących.

Ulepszona obsługa druku cyfrowego.

Czytanie informacji z pliku JDF i stosowanie ich do przetwarzania danego zlecenia.

Raportowanie produkcji i komunikacja z systemem MIS Umożliwia wymianę danych produkcyjnych oraz informacji o statusie zadań pomiędzy systemem workflow w systemem MIS, z funkcją raportowanie, umożliwiającą zbieranie danych w czasie rzeczywistym.
PrintLink Generuje pliki zgodne z CIP3 oraz JDF do zautomatyzowanego ustawienia wstępnych nastaw kałamarzy farbowych w maszynie drukującej, oraz generuje raporty zużycia farb podczas druku.
Kompensacja rozciągania wstęgi Poprawa pasowania przy liniowym i nieliniowym rozciąganiu wstęgi papieru (zjawisko występujące powszechnie podczas druku na maszynach zwojowych).
Hot standby server Kopia bazy danych aktualizowana w czasie rzeczywistym.
Różne wersje interfejsu dla Mac OS i Windows Interfejs systemu Prinergy dostępny jest w wersjach na Mac OS i Windows. Aplikacja Workshop dostępna jest w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, japońskim oraz chińskim.
Obsługa plików PDF 9
Pliki wejściowe Obsługuje PDF 1.3; 1.4; 1.5 oraz 1.6, PDF/X-1a, PDF/X-3, PostScript, EPS, TIFF/IT-P1, Adobe Photoshop 8-bitowt TIFF, DCS1, DCS2, CT/LW oraz pliki copydot.
Pliki wyjściowe

Formaty wektorowe: PDF 1.3, PDF/X-1a, PDF/X-3, PostScript level 2 oraz 3, wektorowe pliki DCS oraz EPS.

Formaty rastrowe: DCS, EPS, TIFF, CT, HPRTL, Epson 5000 oraz 9000, Kodak Approval TIFF oraz EPS, JPEG, BMP, CT/LW, TIFF/IT oraz rastrowe pliki PDF.

Obsługiwane urządzenia

Wykonywanie proofów

Proofer półtonowy Kodak Approval, rozwiązanie portalowe Kodak InSite, inkjetowe rozwiązania do proofingu Kodak Matchprint, wirtualne technologie Kodak Matchprint, oprogramowanie Kodak PressProof, cyfrowe proofery Kodak Veris oraz wybrane proofery innych producentów.

CTP

Naświetlarki CtP rodziny Kodak Magnus, Kodak Trendsetter, Kodak ThermoFlex oraz wybrane naświetlarki innych producentów.

Maszyny offsetowe z bezpośrednim obrazowaniem

Kodak DirectPress DI.

Cyfrowe maszyny drukujące

Kodak NexPress oraz wybrane urządzenia innych producentów.

 

Uwaga: niektóre funkcje są dostępne jako opcja. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.